Consultancy

Systeeminnovatie

Shaping New Economy helpt (overheids)organisaties een duurzame positie te veroveren en de Nieuwe Economie te co-creëren, met innovatieve diensten of producten, die een positieve maatschappelijke impact hebben. We begeleiden het strategiche proces van visie op de Nieuwe Economie en de missie van de eigen organisatie daarin, tot het daadwerkelijk uitvoeren van die strategie vanuit het hier en nu: met kleine, geïnspireerder stappen.

Het Nieuwe Zien

Strategie-ontwikkeling

Alles begint met een visie, zo ook de weg naar de Nieuwe Economie. Shaping New Economy ondersteunt in deze her-positionering met strategische sessies waarbij creatieve, speelse en onorthodoxe methodes gebruikt worden, zoals organisatieopstellingen. Het gaat tenslotte om Nieuwe Economie, je kunt niet iets werkelijks nieuws creëren met oude methodes (vrij naar Albert Einstein). Het resultaat is een duidelijk beeld van de toekomst, en de plek van uw bedrijf of organisatie daarin. Een duurzame plek, gecreëerd met liefde.

De Nieuwe Rollout

Transitie in de praktijk

Shaping New Economy helpt het bedrijfsleven en de overheidsorganisaties om stappen te zetten naar de Nieuwe Economie. Als de visie helder is en de missie wordt gedeeld, dan kan de route bepaald. Met de Nieuwe Rollout dienst van Shaping New Economy krijgt u begeleiding van onze transitiegidsen. Zij begrijpen de complexiteit en onzekerheid van systeemverandering. Zij kunnen praktsiche stappen voorbereiden en uitvoeren om tot daadwerkelijke (systeem)innovatie te komen. Dit kan bijvoorbeeld het opzetten en runnen van een pilot zijn.

Rups & Vlinder

Incompany Leiderschapsprogramma

Shaping New Economy ontwikkelt leiderschapsprogramma’s waarmee uw organisatie Nieuw Leiderschap effectief kan aantrekken en inzetten om een short-cut naar de Nieuwe Econmie te maken. Dit programma faciliteert hun talenten en houdt hun vuur brandend, zodat die vonk kan overspringen naar de huidige leiders in uw organisatie. Tegelijkertijd ontwikkelen de huidige leiders hun bewustzijn binnen dit Leiderschapsprogramma. Oud leert van Nieuw, Nieuw leert van Oud: samen creëren ze een duurzaam systeem op basis van nieuwe waarden en op basis van oude expertise; de Nieuwe Economie.
Vlinders – geboren leiders –  zijn de belangrijkste gidsen naar de Nieuwe Economie; zij brengen intelligentie, creativiteit en het nieuwe bewustzijn naar uw organisatie. Shaping New Economy zorgt dat u deze jonge maar onervaren goden kunt aantrekken en binnen kunt houden. Lees meer over Rupsen en Vlinders, in de Leiderschapsparadox.

Beleid in Uitvoering

Overheidsbeleid omzetten in realiteit

Beleid maken is één ding, dat beleid uitvoeren in samenwerking met ondernemers is iets anders. Shaping New Economy helpt overheden en brancheorganisaties hun voorgenomen beleid op transitieagenda’s als bijvoorbeeld de Zero Emissie Stadslogistiek te implementeren, zie de pilot voor gebundelde horeca-logistiek die wij in Leiden hebben opgezet en uitgevoerd. We betrekken belangrijke stakeholders door ofwel een breed ofwel een smal en diep draagvlak te creëren. Met pilots of andere praktische methodes gidsen we de transitie van Beleid naar Uitvoering.

Engaged Consultants werken vanuit hun

DSC_0050

Future proof vs Future shaping

Veroorzaakt de toekomst angst en verkramping; en keert uw organisatie zich naar binnen om zich “futureproof” te maken? Of krijgt iedereen de creatie-kriebels van het toekomstbeeld?