De Nieuwe Economie

onze visie

We zien een wereld waarin elk bedrijf of organisatie de eigen plek inneemt en daar naar hartelust waarde creëert voor het grote geheel.

Wij geloven in een wereld waarin geld en tijd weer tot middel zijn geworden. Een wereld waarin alles draait om het welzijn van het geheel: aarde en mens. Een zakelijke wereld waarin purpose-driven/betekenisgedreven ondernemen de enige keuze is. We noemen deze wereld de Nieuwe Economie. Ze is zo nieuw, dat ze nog nauwelijks zichtbaar is. Shaping New Economy verkent en vertaalt die Nieuwe Economie voor uw organisatie, branche of overheidsopgave. Samen gaan we haar vervolgens een meer zichtbare vorm geven in een project, een pilot of een transitieproces. Door de toekomst zelf vorm te geven, kan uw bedrijf een zachte landing maken, én concurrentievoordeel hebben. Shaping New Economy is uw gids in dat proces. Is uw organisatie de Nieuwe Economie al aan het vormgeven?

De Nieuwe Economie heeft een hele andere basis dan de huidige economie. Om te beginnen zijn de factoren Geld en Tijd weer afgedaald van doel naar middel. De rest komt later, Daphne zoekt nog naar de juiste woorden en beelden.

 

Hier en nu

Waar onder leiderschap een Nieuwe Economie ontstaat

Shaping New Economy heeft een leiderschapsmodel ontwikkeld waarmee de transitie van de Oude naar de Nieuwe Economie ondersteund kan worden. In onze op maat gemaakte leiderschapsprogramma´s is dit model, deze visie onze leidraad. Wilt u uw leiderschapsprogramma ontwikkelen om de transitie vorm te geven?

Jong leiderschap in-company coachen

Vol goede moed komen ze aan, met baanbrekende ideeën en een wereldveranderende instelling; alles kan duurzamer, menselijker, slimmer en leuker. Met veel beloftes worden ze binnengehaald: “gamechangers gezocht”, “kom jij ons helpen verduurzamen?” Eenmaal binnen stuiten ze op de oude systemen, gebaseerd op oude waardes en al snel dooft het vuur, als we niet oppassen. Voor we het weten zijn deze gamechangers op zoek naar een nieuwe werkgever, of beginnen een concurrerende start-up.

Shaping New Economy slaat een brug tussen bestaand en nieuw leiderschap. Wij helpen werkgevers het nieuwe leiderschap te koesteren en te begeleiden. Maar ook naar ze te luisteren en gebruik te maken van hun potentie; het is dit talent wat bij uitstek de weg naar de Nieuwe Economie kan wijzen. De jonge leiders ondersteunen we met begrip en uitleg van hoe het in de Oude Economie werkt, gebruikmakend van de ervaring van de bestaande leiders. We laten zien hoe ze zich aan kunnen passen zonder zichzelf te verliezen. Een win-win-win situatie: de werkgever benut het talent, de young professional kan zich waarmaken en de Nieuwe Economie wordt gevormd.

Kijk door de ogen van de toekomst

Er is geen betere gids naar de toekomst dan de toekomst zelf. Veel jongeren hebben moeite te begrijpen waarom de wereld in elkaar zit zoals ze in elkaar zit. Dat kan een voordeel zijn bij het bedenken van innovaties en strategische oplossingen. Die frisse blik die niet gehinderd is door enige kennis van zaken, gecombineerd met het verlangen naar een andere wereld, levert uitstekende input.

Shaping New Economy verzamelt kritische maar constructief denkende jeugd. We geven deze soms verloren zielen een rol in het vormen van de Nieuwe Economie en we bieden bedrijven de mogelijkheid uit dit creatieve potentieel te putten. Dit kan zowel in projecten als in strategievorming; we koppelen dan een CEO aan een jonge dwarsdenker.

Leiderschap game

We waren bezig met een leiderschaps game, en toen kwam Corona. We komen er op terug als de tijd rijp is.

Geïnspireerd om nieuw leiderschap te ontwikkelen of te gebruiken?