Consultancy

Transformatieve Innovatie

Shaping New Economy helpt bedrijven en (overheids)organisaties transformatief te innoveren. Zo kunnen zij een duurzame positie veroveren en de Nieuwe Economie creëren. De plek in de Nieuwe Economie is gelinkt aan de bedrijfsziel: de organisatie-essentie die zal blijven voortbestaan. In een andere vorm, met andere diensten of producten. Op basis van andere waarden; dat zien wij als transformatieve innovatie omdat het een innovatie van binnenuit is. Zo´n innovatie kan juist steun van buiten gebruiken; wij spiegelen wat we tegenkomen en linken dat aan de mogelijkheden van de toekomst.

Het Nieuwe Zien

Shaping New Economy ondersteunt in deze her-positionering met strategische sessies waarbij creatieve, speelse en onorthodoxe methodes gebruikt worden, zoals organisatieopstellingen. Het gaat tenslotte om Nieuwe Economie, je kunt niet iets werkelijks nieuws creëren met oude methodes (vrij naar Albert Einstein).

De Nieuwe Rollout

Shaping New Economy helpt uw organisatie te bepalen wie welke rol het beste past.  Het resultaat is een organisatie met frisse moed met de welbekende neuzen dezelfde kant op. En dat is dit keer omdat iedereen verlangend die kant op kijkt. In de Nieuwe Economie zijn er niet zozeer functies en taken die bepalen wat iemand moet doen, maar rollen gedefinieerd van binnenuit wat bij iemand past.

Het Nieuwe Werken

Shaping New Economy faciliteert bedrijven en organisaties in cultuurveranderingen, op basis van waarden. Ons uitgangspunt is dat het bedrijf een persona is, een ziel heeft en met respect behandeld dient te worden. We maken gebruik van onorthodoxe methodes als rituelen en ceremonies. We zijn ervan overtuigd dat de werkvreugde zal toenemen door onze behandeling.

Beleid in Uitvoering

In overheidsorganisaties kunnen beleid en uitvoering ver uit elkaar liggen. Shaping New Economy kan helpen die twee zaken weer dicht bij elkaar te brengen door gebruik te maken van onze transformatieve innovatiemethodes. Hierbij gebruiken we creativiteit, het hoofd, hart, en lichaam om daadwerkelijk het beleid te doorvoelen. De bureau-la zal leeg blijven want overheidsbeleid is voortaan doorvoeld en afgestemd op zowel de realiteit als de overheidsstip op de Nieuw-economische horizon.

Are you in shape?

Future proof vs future shaping

Bouw je voort op het oude, of creëer je werkelijk iets nieuws?

Over Shaping New Economy

Future proof vs Future shaping

Veroorzaakt de toekomst angst en verkramping; en keert uw organisatie zich naar binnen om zich “futureproof” te maken? Of krijgt iedereen de creatie-kriebels van het toekomstbeeld?

Daphne Treurniet

VERTE-KIJKER Bevlogen nieuwe economie shaper. Met veel ideeën, scherpe analyses en een heldere visie. Daphne is degene die altijd zal vragen: Waarom? Wat wil je bereiken? Waar baseer je die keuze op? Daphne kent de commerciële en non-profit wereld van binnen. Zij was ondernemer op het isla bonita La Palma. Daar leerde zij te leven volgens andere waarden, die Aarde en mens centraal zetten. Een veel langzamer leven, waar geld vooral nog middel was. Ze nam die cultuur mee terug naar Nederland en ziet het als haar missie om deze waarden in te zetten bij bedrijven en organsaties om zo samen de nieuwe economie vorm te geven, en werkelijk te transformeren.  

Presentatie

Shaping New Economy is natuurlijk zichzelf ook altijd aan het uitvinden. Hier komt dus een presentatie, ergens in de nog te shapen toekomst.

Alleen met nieuwe energie, nieuwe vormen, nieuwe waardes kunnen we iets werkelijk nieuws creëren.

Geïnspireerd?