Ontketen
de nieuwe
economie

Ontketen een Nieuwe Economie

Shaping New Economy

Shaping New Economy is uw transitiegids in het chaotische landschap van systeemverandering. Energie, logistiek, zorg-, onderwijs, bouw, voedsel: geen sector ontkomt aan één of meerdere transities. Overheden en ondernemers moeten hierin samenwerken, maar spreken elkaars taal niet vloeiend. Het exacte doel en de transitieweg zijn onduidelijk. De druk is hoog en frustratie heel gewoon. Deze complexe, multi-stakeholder processen hebben baat bij een onafhankelijke gids of aanjager. Shaping New Economy gidst overheden en bedrijven naar de Nieuwe Economie.

Deelbelangen laten passen in het algemene belang

In transitieprocessen met meerdere stakeholders spelen de deelbelangen van elke stakeholder een grote rol. Vaak stagneert een proces omdat de deelbelangen tegengesteld zijn en omdat ze geworteld zijn in de oude structuren. Shaping New Economy zoomt samen met de stakeholders uit en richt zich op het algemene belang: de transitie van het systeem. M.b.v. creativiteit en inventiviteit vinden we een oplossing waarin de deelbelangen bediend worden, binnen het algemene belang van de Nieuwe Economie. De engaged consultants van Shaping New Economy zijn de onafhankelijke hoeder van het algemene belang; ieders belang.

Bent u in shape?

Future proof vs Future shaping

De toekomst is niet iets wat op ons afkomt. De toekomst die geven we zelf vorm in het hier en nu. Het is niet de vraag of uw bedrijf of organisatie ‘future proof’ is maar of de toekomst klaar is voor uw komst.  De bestemming Nieuwe Economie is onvermijdelijk en het pad is nog ongebaand. De bedrijven die de regels van het nieuwe spel mee-bedenken, zullen dat spel des te beter kunnen spelen. Vorm die Nieuwe Economie door nu te ontwikkelen en te innoveren. Shaping New Economy ondersteunt bedrijven en overheden de Nieuwe Economie te vertalen in een missie, strategie en businessmodel. We helpen ketens zich om te vormen met behulp van bijvoorbeeld pilots of Minimal Viable Product-trajecten, zoals wat we deden voor de horeca in Leiden. Werkt u future proof of future shaping?

Doing well by Doing good

Shaping New Economy gidst uw bedrijf of branche door de transitie, op basis van de nieuwe waarden van de Nieuwe Economie. Daarbij sluiten we aan op de realiteit zoals het nu is, want daar zal de eerste stap gezet worden. Een branche of een bedrijf heeft bepaalde waarden als basis; bijvoorbeeld dat er koste wat het kost winst gemaakt moet worden. Die waarde wordt nu omgebogen naar winst maken door een positieve impact op de omgeving te hebben. In de Nieuwe Economie wordt gewoon winst gemaakt: doing well by doing good.

Niet helemaal duidelijk welke plek uw bedrijf of organisatie in de Nieuwe Economie in kan nemen? Wilt u weten hoe innovatie ingezet kan worden zodat zowel uw bedrijf als de rest van de wereld er baat bij heeft? Vraag een kostenloze sparring aan.